Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

Kadra

 

Dyrektor

Beata Gemel

 

Wicedyrektor

Lidia Świrska

 

Edukacja wczesnoszkolna

Renata Justyna

Marzanna Kozłowska

Zuzanna Krasoń

Lidia Kułak

Agnieszka Mierzejewska

Beata Miller

Beata Piesiak

Ewa Szulc

Sara Święconek

 

Język polski

Anna Barczyk

Jolanta Herman

Małgorzata Święconek

 

Język angielski

Monika Famulska

Elżbieta Sabaturska-Polok

Agnieszka Sielska

Małgorzata Stanek

 

Język niemiecki

Joanna Frączyk-Szymańska

 

Historia

Barbara Patura

 

Wiedza o społeczeństwie

Katarzyna Pawłowska

 

Matematyka

Joanna Foryś

Magdalena Marcinkowska

Renata Szczepocka

 

Informatyka

Tomasz Deka

 

Biologia

Anita Kabzińska

 

Przyroda

Agnieszka Świstak

 

Geografia

Agnieszka Świstak

 

Chemia

Anita Kabzińska

 

Fizyka

Magdalena Marcinkowska

 

Technika

Agnieszka Staniaszek

 

Muzyka

Katarzyna Juszczyk

 

Plastyka

Agnieszka Staniaszek

 

Wychowanie fizyczne

Marta Jeż

Artur Lipiński

Marcin Marusiński

Mariusz Próba

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Mariola Smerczek

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Szulc

 

Doradztwo zawodowe

Mariola Smerczek

 

Religia

Beata Cieślak

ks. Adrian Dratwa

ks. Michał Woźniak

 

Nauczyciel wspomagający

Violetta Próba

 

Wychowawcy świetlicy

Danuta Malicka

Anna Szulc

Honorata Wojtania

Wioletta Szulc

Marta Jeż

Magdalena Aleksandrowicz

 

Pedagog specjalny

Mariola Smerczek

 

Pedagog

Magdalena Aleksandrowicz

 

Bibliotekarz

Teresa Długosz

Anna Sidoruk