Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

Historia szkoły

Szkoła istnieje od lat najdawniejszych.

Wzmianki o niej spotykane są w dokumentach sprzed kilku wieków.

Oczywiście musiała to być przez długi czas szkoła parafialna.

 

 • 1856r. - Historia szkoły obecnej sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. (Źródło: „Preliminarz na rok 1916/1917”. Mieściła się w wynajętym lokalu, zatrudniając „jedną siłą nauczycielską”.
 • 1864r. Szkoła otrzymała na podstawie ukazu cesarskiego o reformie rolnej 5 morgów ziemi w Kęszynie. Początkowo mieściła się w drewnianym jednoizbowym budynku na placu przy Rynku pod numerem 3, wydzielonym z majątku w Rozprzy.
 • 1912r. budynek szkoły na polecenie ówczesnego wójta Romana Kamińskiego został przeniesiony na obecną ulicę 900- lecia, gdzie nadal znajdowała się jednoizbowa szkoła i jedno mieszkanie dla nauczyciela.
 • 1916r. powstała szkoła nr 2, zatrudniająca również 1 „siłę nauczycielską”
 • 1918r. działała już w Rozprzy jedna szkoła sześcioklasowa z 8 nauczycielami. Klasy lekcyjne rozrzucone były aż w pięciu prywatnych budynkach.
 • 1932r. szkoła mieściła się w budynku nadbudowanym na starym czworaku dworskim, który nabyła gmina wraz z placem od właściciela majątku Rozprza – p.Zakrzewskiego za zadłużenia podatkowe. Posiadała 6 klas lekcyjnych, kancelarię i mieszkanie kierownika szkoły.
 • Do roku 1933 w budynku tym mieścił się też areszt gminny.
 • 1939- 1945r. w czasie okupacji nauka w szkole odbywała się z dłuższymi przerwami spowodowanymi zajmowaniem budynku przez Niemców na przejściowe koszary tak, ze lekcje odbywały się nawet w sali OSP. Ilość dzieci wynosiła wówczas 260, z czego rocznie kończyło szkolę 16 - 18. Nauczanie było ograniczone - wyeliminowano historię, geografię i literaturę polska. Kierownikiem szkoły w okresie okupacji był Bolesław Bobiński.
 • W latach sześćdziesiątych do szkoły uczęszczało ponad 500 dzieci, nauczycieli było 21. Szkoła posiadała nowoczesne wyposażenie, lecz stan techniczny budynku był niezadowalający. Do roku 1970 miał powstać nowoczesny gmach szkolny o 12 izbach lekcyjnych, 3 pracowniach naukowych i sali gimnastycznej.
 • 1971r. - otwarcie nowopowstałej szkoły podstawowej, której nadano imię Józefa Pawlikowskiego.

NAZWISKA KIEROWNIKÓW I DYREKTORÓW SZKOŁY OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH:

 • Koronajtos
 • Strzelecki
 • Gadulski
 • Sawicki
 • Mąkoszewski
 • Daleko Stanisław
 • Bolesław Bobiński
 • Kałużny Zygmunt
 • Reczulski Mieczysław
 • Gal Tadeusz
 • Szczygielska Teresa
 • Podlewski Jerzy
 • Chudy Andrzej
 • Gemel Beata