Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

Świetlica

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie spędzają czas po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Pełni różne funkcje, ale najważniejsze z nich to:

  • opiekuńcza, aby dziecko bezwarunkowo czuło się akceptowane i bezpieczne,
  • wychowawcza, dzięki której wychowawcy świetlicy kształtują w młodym człowieku odpowiedzialność, samodzielność oraz chęć współpracy,
  • dydaktyczna, by uczeń poszerzał swoją wiedzę i możliwości poznawania świata.

Świetlica to miejsce, w którym prowadzone są zajęcia np. relaksacyjne, muzyczne, plastyczne, ruchowe, taneczne, medialne, wg planu pracy opartego na tematyce związanej z porami roku, świętami, wydarzeniami z życia szkoły, zainteresowaniami uczniów.