Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

Akcja Żonkile

19 kwietnia przypadła rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Uczniowie klas 1 - 8 naszej szkoły włączyli się w obchody ogólnopolskiej akcji „Żonkile 2024”, aby uczcić 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Uroczystość rozpoczęła się od obejrzenia fragmentu filmu pt. „Muranów – Dzielnica Północna”, który przybliżył wszystkim historię narodu żydowskiego zamieszkującego w warszawskiej dzielnicy Muranów oraz w naszym kraju od wieków. Następnie Natalia Szczepanik – z kl. 7c i Michał Górecki – z klasy 5c przedstawili sylwetkę Marka Edelmana – jednego z przywódców powstania oraz pochodzenie i znaczenie nazwy „akcja żonkile". W dalszej części szkolny chórek przygotowany pod kierunkiem p. Katarzyny Juszczyk zaśpiewał piosenkę pt. ”Wszyscy braćmi być powinni”, podczas której wszystkim uczestnikom przypięto papierowe żonkile – symbol akcji społeczno – edukacyjnej.

W drugiej części pan Jacek Ziętek – pracownik Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. wygłosił prelekcję uczniom kl. 4 - 8 na temat dziejów ludności żydowskiej w regionie z uwzględnieniem wątków z historii Rozprzy.

Pani dyrektor zaprezentowała także znajdującą się w archiwum naszej szkoły księgę uczniów z lat 1929 - 1931, w której wpisanych jest 68 uczniów pochodzenia żydowskiego mieszkających wtedy w Rozprzy.

Po zakończeniu uroczystości w szkole, delegacja uczniów z klasy 8 pod opieką p. Agnieszki Nowak udała się do Urzędu Miasta i Gminy Rozprza, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Zespołu Oświaty, aby włączyć włodarzy i wszystkich pracowników do wspólnej akcji.

Nauczyciele zaangażowani w zorganizowanie akcji w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego – pani Barbara Patura, pani Agnieszka Nowak, pani Katarzyna Pawłowska, pani Agnieszka Staniaszek (dekoracja) i p. Tomasz Deka (sprzęt multimedialny).

Autor: K. Pawłowska, B. Patura, A. Nowak