Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

Dotacja z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy otrzymała dotację z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 pt. „Aktywna Tablica”.

W ramach tego programu zostały zakupione dwa zestawy dydaktyczne (2 projektory ultrakrótko - ogniskowe, 2 tablice interaktywne, głośniki i oprogramowania) w kwocie 17500zł. Zestawy zostały zainstalowane w sali 7 – pracowni językowej i geograficznej – sala 9. Zakupione narzędzia cyfrowe są bardzo chętnie wykorzystywane nie tylko w trakcie zajęć geografii i języków obcych, ale również na innych przedmiotach, co sprawia, że lekcje są ciekawsze, uczniowie bardziej zainteresowani i zmotywowani do nauki, a to w efekcie przyczynia się do poprawy kształcenia.

Tablice interaktywne zwiększają tempo i skuteczność uczenia się Wyniki badań Brytyjskiej Agencji Komunikacji i Technologii w Edukacji (BECTA) przeprowadzone w 97 szkołach podstawowych wykazały, że używanie nowoczesnych technologii wpłynęło pozytywnie na wyniki uczniów we wszystkich grupach wiekowych i na wszystkich przedmiotach. Badanie miało na celu ustalenie, o ile szybciej uczniowie będą w stanie przyswoić materiał całej podstawy programowej.

 1. Uczniowie w grupie wiekowej 5–7 lat nauczyli się zagadnień zapisanych w podstawie programowej matematyki przeznaczonych na dwa lata nauki o 4,75 miesiąca szybciej niż ich koledzy uczący się za pomocą tradycyjnych metod.
 2. Czas przerabiania podstawy programowej z matematyki w grupie uczniów w wieku 7–11 lat, mających średnie i wyższe oceny, używających nowoczesnych technologii skrócił się o 3,5 miesiąca, natomiast w grupie uczniów z niższą niż średnia oceną o 4,3 miesiąca.
 3. W grupie wiekowej 7–11 lat, w grupie uczniów ze średnimi i wyższymi ocenami, po przerobieniu podstawy programowej z nauk ścisłych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zyskano 3,2 miesiąca, a w grupie uczniów z niższymi niż średnia ocenami aż 7,5 miesiąca!
 4. Odnotowano znaczny wzrost umiejętności i tempa uczenia się w zakresie tworzenia interaktywnych prezentacji z matematyki i nauk ścisłych. Co więcej, uczniowie lepiej radzili sobie, pracując nad skomplikowanymi i trudnymi treściami.
 5. Fakt, że klasy uczące się z użyciem tablic interaktywnych przerabiały materiał zdecydowanie szybciej świadczy o tym, że skupienie i zainteresowanie tematem było większe niż z wykorzystaniem tradycyjnych metod nauczania.

Inne zalety użycia tablicy interaktywnej w klasie to:

 • pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę między uczniami;
 • zwiększenie zaangażowania w lekcje; • pomoc w skupieniu uwagi na trudniejszych zadaniach, dzięki możliwości użycia kolorowych wyróżnień;
 • szybsze przygotowywanie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych na lekcje;
 • ułatwiona wymiana materiałów lekcyjnych między nauczycielami;
 • częstsze korzystanie z internetu podczas lekcji.
 • zaangażowanie uczniów w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje;
 • ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach;
 • umożliwienie nagrywania lekcji w celu późniejszego ich analizowania;
 • zwiększenie liczby materiałów wideo używanych podczas lekcji
 • praktyczne (w praktyce pedagogicznej) użycie tablicy interaktywnej to skuteczniejszy trening niż jakiekolwiek szkolenie techniczne.

Innowacyjne metody nauczania, w tym korzystające z technologii informacyjno-komunikacyjnych wymagają od nauczycieli nabycia nowych umiejętności, ale cyfrowa edukacja, umożliwiająca uczniom życie we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, to potencjał i jedyny możliwy krok w ewolucji edukacji zgodny z postępem cywilizacyjnym. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii są dużo bardziej trwałe i efektywne.